Programma

De acute kindergeneeskunde is een uitdaging voor iedere kinderarts. Met dit eerste symposium Pediatric Emergency Medicine in Nederland willen we de expertise in de acute kindergeneeskunde versterken en verdiepen. Het programma bestaat uit voordrachten die worden afgewisseld met interactieve werkgroepen waarin dilemma’s en nieuwe inzichten aan de hand van casuïstiek worden besproken.   Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn:
  • Mild traumatisch hersenletsel, wat doen we in de praktijk?
  • De acute buik, misleiding en vertraging in de diagnose.
  • Koorts: wanneer een zorgwekkend symptoom?
  • De niet-zo-dyspnoeïsche puber of toch wel?
  • Sufheid als de anamnese je in de steek laat.
  • Hot topics.
  • Spotdiagnoses.
Dit symposium is gericht op de praktijk en levert een update over de acute kindergeneeskunde. Doelgroep: kinderartsen en kinderartsen in opleiding aan het einde van de opleiding.   Laat ons weten welke onderwerpen jij belangrijk vindt over acute kindergeneeskunde via het enquêteformulier!

Bekijk het programma als pdf